ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Electroencephalography (EEG) A...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 26 กันยายน 2565ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"Electroencephalography (EEG) And Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) Research On Mental Imagery And Working Memory"ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา...

ประกาศวันที่ : 26 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา เจริญยิ่ง

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เข้าร่วมโครงการ "จิตปรึกษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2565ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เข้าร่วมโครงการ "จิตปรึกษาสัญจร"วิทยากรพิเศษโดยผศ.ดร. ณัฐสุดา เต้พันธ์นพ. การันตร์ วงศ์ปราการสันติขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษ...

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา เข้าร่วมโครงการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 17 สิงหาคม 2565ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา"วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาข...

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2566ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas66-1.html** สำหรับโครงการอื่นๆ จะให้ดาวน์โหลดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : แอดมิน

กิจกรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพและแลกเป...

คณาจารย์และนิสิตสาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้จัดโครงการ " การพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์และ...

ต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต จากคณ...

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:00-17:00 น.ดร.ประชา อินัง (รักษาการหัวหน้าภาควิชา) พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตภาควิช...

คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึก...

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาปร...