รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหา...

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อประกาศ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง ...

ประกาศวันที่ : 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : admin

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ครั...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่ว...

ประกาศวันที่ : 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีกา...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3t6U3Wm

ประกาศวันที่ : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : แอดมิน

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำภาคเรียน...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565Online ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 18 มิถุนายน 2565ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาป...

โครงการ Active Learning ภาควิช...

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ได้จัดโครงการ Active Learning เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active lea...

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (...

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕)