ชื่อ นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ​​
โทร -
อีเมล jeerakul@hotmail.com
ชื่อ นางสาวมินทิรา เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ​​
โทร -
อีเมล phanniphac@go.buu.ac.th