ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้...

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 256...

ประกาศวันที่ : 7 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : มินทิรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ACT: กลยุทธ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ACT: กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพสมองและจิตใจ"โดย รองศาสตร...

ประกาศวันที่ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2566, โดย : มินทิรา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชากา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 26 กันยายน 2565ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทาง...

ประกาศวันที่ : 26 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา เจริญยิ่ง

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2565ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิ...

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจั...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 17 สิงหาคม 2565ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิ...

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ร่วมกับ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 17 สิงหาคม 2565ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ร่...

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิจัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 17 สิงหาคม 2565ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิช...

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื...

ข่าวรับสมัครงานประกาศ วันที่ 16 สิงหาคม 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั...

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปล...

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อประกาศ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ...

ประกาศวันที่ : 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : admin

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนัก...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ครั...

ประกาศวันที่ : 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : admin