ติดต่อเรา ผลงานทางวิชาการ  คณาจารย์  หลักสูตร  เกี่ยวกับเรา  หน้าหลัก
 
 

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

    เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
 

สาขาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้

    หลักสูตรแรกของประเทศไทยและเอเชียที่ผสมผสานด้านประสาทวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาและการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
 

สาขาจิตวิทยาการปรึกษา

    ศาสตร์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทำความเข้าใจกับปัญหาของตน และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
 

สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา

    ใช้องค์ความรู้ด้านจิตวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน


 
ข่าวประกาศล่าสุด
 
วารสารภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

ทดสอบ
ทดสอบ

อบรมเทคโนโลยีการวัดคลื่นสมอง
ภาควิชาจัดอบรมเทคโนโลยีการวัดคลื่นสมอง วิทยากรจากสถาบันชีววิทยาศสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัคร นศ. ใหม่ ป.โท และ ป.เอก ปี 2562
คลิก ตาม link ในรายละเอียด

 
 
 
ติดต่อเรา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
แฟกซ์ : 0-3839-3251
 
   
Copyright © 2017 - ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Admin